Territorios

[En castellano]

Manifestámonos este 25 de Julio, día da patria galega, tras algo máis dun ano da pandemia covid19, a cal veu profundar aínda máis a última crise capitalista. Desde a clase obreira galega, e estatal, asistimos a un brutal golpe contra os nosos dereitos laborais e públicos máis básicos. A propagación do virus puxo en evidencia os límites do Réxime do 78 e o seu "Estado de Benestar", incapaz de dar solucións á maioría traballadora cando máis as necesita.

No económico o desemprego esténdese indiscriminadamente debido ás políticas de desindustrialización dos gobernos tanto da Xunta como do Parlamento Español, á vez que os salarios se volven cada vez máis reducidos. Ademais, por se isto fose pouco, as escasas e momentáneas axudas que promove "o goberno máis progresista da democracia" non chegan ou son insuficientes. A sangría contra empresas como Navantia, Vulcano, Siemens Gamesa, R ou Megasa supoñen un duro golpe para miles de galegos e galegas. Esta situación ten a súa orixe na cada vez máis clara relación de dependencia da actual clase política galega e as súas institucións con respecto ao imperialismo europeo, cuxas normas son impostas para o beneficio exclusivo dunha elite parasitaria que vive grazas ao noso esforzo e só quere en manter os seus privilexios.

[En galego]

Nos manifestamos este 25 de Julio, día de la patria gallega, tras algo más de un año de la pandemia covid19, la cual vino a profundizar aún más la última crisis capitalista. Desde la clase obrera gallega, y estatal, asistimos a un brutal golpe contra nuestros derechos laborales y públicos más básicos. La propagación del virus ha puesto en evidencia los límites del Régimen del 78 y su "Estado de Bienestar", incapaz de dar soluciones a la mayoría trabajadora cuando más las necesita.

En lo económico el desempleo se extiende indiscriminadamente debido a las políticas de desindustrialización de los gobiernos tanto de la Xunta como del Parlamento Español, a la par que los salarios se vuelven cada vez más reducidos. Además, por si esto fuese poco, las escasas y momentáneas ayudas que promueve "el gobierno más progresista de la democracia" no llegan o son insuficientes. La sangría contra empresas como Navantia, Vulcano, Siemens Gamesa, R o Megasa suponen un duro golpe para miles de gallegos y gallegas. Esta situación tiene su origen en la cada vez más clara relación de dependencia de la actual clase política gallega y sus instituciones con respecto al imperialismo europeo, cuyas normas son impuestas para el beneficio exclusivo de una élite parasitaria que vive gracias a nuestro esfuerzo y solo quiere en mantener sus privilegios.

Comunicado para el 14 de Abril de 2021

[Descarrega'l en valencià]

Tras un año de pandemia, la situación sanitaria y la grave crisis económica que la acompaña están poniendo cada vez más de relieve la acelerada descomposición del régimen monárquico, heredero del franquismo. Al mismo tiempo, la crisis está mostrando a las claras las tremendas limitaciones que supone este marco político para dar respuesta a los gravísimos problemas que atraviesan las clases trabajadoras: cientos de miles de familias sin ayuda económica alguna, el peligro de próximos despidos masivos, una juventud azotada por el paro y sin expectativas de futuro, la amenaza sobre las pensiones, la larga persistencia de la nefasta reforma laboral del PP, la ruina de los trabajadores autónomos, la dificultad de acceso a la vivienda y la continuación de los desahucios…

Algo parecido sucede con los derechos democráticos de expresión, manifestación e información, que se ven sometidos a una degradación acelerada y premeditada, al amparo de unas leyes mordaza diseñadas para reprimir y debilitar el movimiento popular. El régimen del 78 responde a su propia crisis escorándose cada vez más claramente hacia posiciones autoritarias y atacando las libertades individuales y colectivas, especialmente en lo que se refiere a los derechos de la mujer, a sus organizaciones y movilizaciones, así como a la clase obrera.

Comunicado da Asemblea Republicana Galega diante do 14 de Abril

Este 14 de Abril, mergullados de cheo nunha crise sanitaria sen precedentes que ven profundizar o camiño trazado pola crise capitalista que estalou en 2008, celébranse 90 anos da instauración da Segunda República. Unha República que fora alcanzada co consenso maioritario dos pobos de España e cun espírito democrático e unitario para acabar cos vestixios do Clero, a Nobreza e a Coroa e tombada lamentablemente polo criminal golpismo das forzas reaccionarias, que a base do derramamiento do sangue de millóns de persoas, impuxo unha ditadura nacionalcatólica da cal a actual Monarquía é herdeira.

Hoxe, tristemente, unha vez máis o fascismo, a cara máis violenta e totalitaria do poder financeiro, avanza grazas en parte ao descrédito das políticas das esquerdas nas institucións, que en lugar de sinalar directamente os límites do Réxime do 78 (o cal é evidente que non permite grandes reformas xa que a súa natureza é o de beneficiar a unhas poucas persoas pertencentes a unha clase social privilexiada) e de crear un bloque contra o mesmo, adicáronse a parchear un sistema económico cuxo modelo produtivo está baseado na explotación do home polo home para manter os innecesarios luxos dunha clase parasitaria como o son os grandes capitalistas.

Plataforma Galega pola Terceira República e Comité Galego do PCE (m-l)

As empresas que controlan a enerxía no Estado español, propiedade do capital financieiro nacional e extranxeiro, continúan a facer do que debera ser un servizo público un negocio intolerabel que non só expolia nas facturas ás familias traballadoras e á pequena e mediana industria, senón que ademáis continúa a recibir cuantiosas axudas económicas de fondos públicos para garantir as maiores taxas de beneficio posibles.

O actual Goberno do Estado, co aplauso da dereita política e económica, non toma ningunha medida real para evitar o negocio do capital coa enerxía eléctrica e gasística. A coalición e os seus socios minten, xa que na oposición falaban de querer solucionar este asunto, e xusto cando chegan a gobernar fan o contrario, complacendo ós oligopolios que marcan a folla de ruta neste sistema.

Os traballadores/as de ALU IBERICA (antiga fábrica de ALCOA en A Coruña) levan dende o día 26 de Decembro en Folga tanto para esixir a nacionalización da Empresa como para impedir o despido dunha traballadora. A dirección da Empresa tamén inicióu un exepdiente sancionador contra catro membos do Comité de Empresa.

Lembremos que este centro de traballo é hoxe propiedade dun grupo de capital risco con sede en Ucrania, e que  fói vendido por ALCOA nunha operación tan claramente especulativa, que a propia Audiencia Nacional tivo que admitir a trámite unha querella do Comité de Empresa para investigar esa operación, que tamén afecta á fábrica en Avilés. A día de hoxe, non hai nada dos compromisos dos compradores para garantir un plan industrial e de consolidación do emprego.

El incendio de la nave del Gorg en Badalona con las consiguientes pérdidas humanas no hace más que destapar las ingratas e inhumanas condiciones en las que malviven miles de trabajadores inmigrantes a lo largo de toda la geografía del estado español. Como resultado de este incendio han muerto, al menos, tres trabajadores de origen africano. Todo esto sucede como consecuencia directa de un régimen monárquico que consiente que permanezca esta situación de abandono y marginación año tras años en su defensa de un sistema capitalista que no tiene en cuenta en absoluto el bienestar de la clase obrera, sino todo lo contrario.

A asemblea de delegados/as da Federación de Industria de CCOO na comarca de Ferrol acaba de aprobar unha resolución para propoñer unha FOLGA XERAL nesta comarca de Galiza, que padece unha situación sociolaboral tan grave que na referida resolución calíficase acertadamente de "non retorno":

Peche constante de empresas, en nos casos de POLIGAL e GAMESA motivado só pola decisión dos seus propietarios de deslocalizar a producción noutros estados, despóis de embolsarse axudas e subvencións millonarias...; despidos  masivos nas empresas "auxiliares" dos  astaleiros pola renuncia a recuperar a construcción naval civil e a falla de pedidos na militar; peche da central térmica de ENDESA sin plan algún de creación de emprego alternativo; xeneralización da precariedade nos contratos de traballo, salarios baixos, pensións escasas, perda continuada de poboación e emprobrecimento xeral da mesma...

O 27 de Setembro, diante da tumba do noso camarada Xosé Humberto Baena, no cemiterio de Pereiró en VIGO, unhas 200 persoas nos concentramos ás 12 da mañán para rendir homenaxe aos cinco antifascistas asasinados hai 45 anos, para esixir a anulación dos "xuizos" que os condenaron a morte, así como a verdade, xustiza e reparación para todas as vítimas da criminal ditadura franquista. [vídeo]

A prensa local informou con amplitude deste acto, resaltando nas súas crónicas precisamente que 45 anos despois seguimos agardando xustiza, a pesares que os Consellos de Guerra nos que se ditaron as condeas a morte foran unha farsa.

Hai que resaltar o traballo constante dos/as compañeiros/as que forman a Comisión 27 de Setembro e da Asamblea Republicana de Vigo, que permite que este acto de homenaxe teña tódolos anos unha gran repercusión ante a opinión pública e conte cunha nutrida asistencia de persoas.

Ante os presentes leéuse unha carta de Flor Baena, irmá de Xosé Humberto, dirixida á vicepresidenta do actual Goberno para esixir que se declare por Lei a nulidade das condeas a morte do franquismo.

Os compañeiros que interviron resaltaron tamén a necesidade de continuar a loita contra monarquía herdeira do franquismo e por conquistar a República do pobo.

Os asistentes rematamos o acto cantando puño en alto o himno galego e a Internacional.

 

Comité Galego do PCE (m-l)

Vídeo da homenaxe: https://youtu.be/5Zu0m1LhKbo

O Comité galego do PCE (m-l), sempre na loita polos servizos cen por cen públicos e por unha alternativa unitaria contra o capital.

Ao redor de 500 persoas citámonos en Compostela o festivo de San Xoán convocados polo Movemento Galego en Defensa dás Pensións Públicas (Modepén), as Traballadoras das Residencias (Trega) e varias asociacións de familiares de usuarios de residencias, para defender uns servizos cento por cento públicos fronte ás consecuencias do Covid-19 fundamentalmente nas persoas maiores de Galicia.

Unha representación do PCE (ml) e da Plataforma Galega pola Terceira República, organizacións que apoiaron esta marcha desde o primeiro minuto, acudimos á mesma sen dúbidas.

A nosa propaganda ía dirixida a explicar a necesidade da organización da maioría traballadora para construír unha alternativa de unidade fronte aos recortes do Capital. Tamén sinalamos na mesma que aínda sendo positivo e necesario acabar co Goberno do PPdG na Xunta, isto non é suficiente. As organizacións da esquerda transformadora debemos de estar en contacto permanente cos problemas da clase obreira e as capas de extracto popular, organizándonos nunha Fronte de Esquerdas para avanzar cara á Terceira República como un novo marco político onde o ben común estea blindado e os intereses da oligarquía eliminados de facto.

Comité de Andalucía del PCE (m-l)

El gobierno andaluz del PP recorta el 10% del presupuesto a las universidades (135 millones). Comienza así un nuevo ciclo de recortes, sumados a los que ya arrastrábamos desde 2012 y agravados por la actual Junta. Pero las malas noticias no acaban aquí.

Debido a la crisis del COVID-19, los estudiantes universitarios de las familias más desfavorecidas se están viendo obligados a desmatricularse, ya que les es imposible seguir la docencia on-line o no se les da una alternativa para la evaluación.

Cierto es que la Junta puso a disposición de los estudiantes tarjetas SIM y tabletas para poder seguir la docencia, pero aun superándose la barrera de conseguir internet y los medios necesarios para seguir las clases, se nos presenta el problema de la evaluación.

Comité de Andalucía del PCE (m-l)

Desde el Comité de Andalucía del PCE (m-l) queremos condenar y denunciar enérgicamente dos agresiones fascistas ocurridas recientemente a un sindicalista de la UGT y al músico Javier Cuesta. El ataque al compañero sindicalista tuvo lugar el sábado por la tarde en Málaga, tras la manifestación de ultraderecha convocada por Vox. Los atacantes, un grupo de ocho ultraderechistas, gritaron vivas a Franco, Hitler y a Vox, e increparon al sindicalista al grito de “tú eres un rojo de mierda”, han indicado desde el sindicato. Después de este enfrentamiento se ensañaron a golpes y patadas contra él, provocándole múltiples lesiones, por lo que necesitó ser trasladado a un centro hospitalario de la capital.

En el caso del músico Javier Cuesta, cuatro ultraderechistas irrumpieron violentamente en su casa particular en Granada, después de la manifestación convocada por Vox, con el objetivo de arrancar una bandera republicana del balcón, lo que terminó en una brutal paliza al músico cuando intentó repeler el asalto.

Cté de Madrid del PCE (m-l)

Después de 25 años viendo la Comunidad de Madrid en manos del Partido Popular, los madrileños creíamos haber visto prácticamente todo. Vimos al “faraón” Gallardón implicado en sobrecostes por las obras de la M30 y vimos a Esperanza Aguirre caer junto a todas sus “ranas” (Ignacio González, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido) cubiertas del fango de la corrupción y el tráfico de influencias. Pero el PP aún nos deparaba otra desagradable sorpresa: la gestión de una epidemia mortal por parte de Isabel Díaz Ayuso.

La crudeza de los datos pone a la vista el verdadero peligro público que significa el gobierno regional de coalición (PP y Ciudadanos). Madrid ha sufrido la epidemia con mayor dureza que cualquier otra. Según datos oficiales de la propia Comunidad, han muerto 5.876 usuarios de residencias de mayores (el 11% del total de ancianos residentes) y se calcula que casi 12.000 profesionales sanitarios se han visto contagiados en centros hospitalarios regionales, situándonos en cabeza también en cuanto a personal sanitario fallecido a causa del COVID19 respecto al total de España.

1mayo todo

 

Comité de Galiza do PCE(m-l)

Diante do 1º Maio, data de movilización internacional da clase obreira polos seus dereitos, contra o capital, e pola conquista da sociedade sen explotación, do socialismo, o Comité de Galiza do PCE (M-L) quere enviar un saúdo a tódolos/as traballadores/as do noso país, e reafirmar a nosa vontade de impulsar e participar no ineludible proceso de unidade, firmeza e loita que a nosa clase e todo pobo debemos poñer en marcha xa, se efectivamente queremos evitar que unha vez máis sexamos nós os que paguemos as consecuencias da crise do capitalismo, agravadas esta vez pola pandemia do Covid19.

A resposta da Xunta de Galicia do PP diante da enfermidade é escandalosa e mesmo criminal. Si xa antes desta situación estaban inmersos no proceso de privatización de complexos sanitarios, con déficit de medios humanos e materiais, con peche de especialidades nas áreas sanitarias, listas de espera, e un longo etcétera, ante a pandemia, Feijóo limitouse a “tirar balóns fóra” e tentar agochar a súa incompetencia e falla de interese para atender as necesidades da poboación e persoal sanitario, derivando responsabilidades ao goberno central (aproveitando o estilo centralizado de xestión polo que este optou). As denuncias do que ocorreu e do que segue a ocorrer, están ben documentadas polas organizacións, colectivos e persoas que traballan na sanidade galega e nas residencias para persoas maiores. A elas nos remitimos e agardamos que teñan non só repercusión política e social se non tamén consecuencias penáis.

PCE (m-l) de Castilla y León

El pasado sábado, día 14 de septiembre, celebramos nuestra última Asamblea Territorial de Castilla y León con vistas al cada vez más cercano IV (IX) Congreso del Partido Comunista de España (marxista-leninista), que tendrá lugar a finales de año.

Un Congreso que llega en un momento de crisis capitalista y de auge reaccionario, pero al mismo tiempo en medio de un progreso sostenido, aunque irregular, de nuestra organización y donde se dan condiciones para espolear la lucha popular y antifascista y revolucionaria en general.

Y es que no es otra cosa sino esto lo que tiene que ser nuestra principal prioridad: la organización, es para ello por lo que trabajamos y luchamos, y es por ello por lo que se ha celebrado esta Asamblea, para dilucidar en qué punto nos encontramos y hacia donde tenemos que avanzar. Al igual que en otros territorios de España, nuestra dinámica es positiva: hemos mejorado nuestra organización y coordinación, ha incrementado el número de militantes y se han constituido, con mucho esfuerzo y dedicación, nuevas células del Partido y de la Juventud allí donde no existían.

Los trabajadores del hospital de Villalba, gestionado por la empresa Quirón, hartos de las condiciones salariales (cobran como 30% menos que en los hospitales del Imsalud) y de las condiciones de trabajo debido a la escasez de personal, emprendieron una serie de acciones, plantes en la actividad de quirófanos, escrito para presentar el cese en bloque de decenas de enfermeras…

La gota que colmó el vaso del aguante fue conocer que, a enfermeras contratadas para los meses de verano, les van a pagar 1200€ adicionales en septiembre para que no se vayan (hay que tener en cuenta que hay escasez de enfermeras y en este hospital, dadas las condiciones que tienen, la rotación de la plantilla es altísima).

En las semanas que llevan en conflicto, se han sucedido reuniones de representantes del Comité de Empresa y de trabajadores elegidos en los servicios con la Empresa Quirón, sin que de momento haya habido acuerdo.

Este 25 de Julio, día nacional de Galicia, organizaciones de la izquierda rupturista y revolucionaria nos damos cita en Praza de Cervantes, Santiago de Compostela, para reivindicar una alternativa democrático popular a la crisis y el derecho de autodeterminación de los pueblos.


Este 25 de Xullo, día nacional da Galiza, organizacións da esquerda rupturista e revolucionaria citámosnos na Praza de Cervantes, Santiago de Compostela, para reivindicar unha alternativa democrático popular á crise e o dereito de autodeterminación dos pobos.

El próximo día 1 y 2 de julio llevaremos a cabo las dos jornadas de huelga convocadas tras la ruptura de las negociaciones en el Serla con la parte empresarial.

El acuerdo firmado ya hace de dos años, entre Nissan y JCyL, se vendió por estos como una garantía de futuro para los cerca de 1200 puestos de trabajo que dependían directa e indirectamente de Nissan Ávila, esto lo anunciaron públicamente en diversos medios, altos cargos de la Junta, se les llenaba la boca una y otra vez diciéndolo, hay está la hemeroteca.

A partir de agosto la realidad será otra muy diferente, el tejido industrial dependiente de Nissan Ávila se verá seriamente castigado y un gran número de trabajadores engrosaremos las listas del paro.

La nueva corporación municipal resultante de las elecciones municipales del 26 de mayo ha comenzado a trabajar el miércoles 19 de junio de una manera bastante vergonzosa. En un Pleno Municipal declarado extraordinario y de urgencia (y secreto, añadimos, ya que no ha sido anunciado previamente ni retransmitido en directo por primera vez en los últimos 4 años) ha aprobado una escandalosa subida del 16,75% para el salario de la alcaldesa y un 10,60% para el resto de los y las concejales.

Con ello, algunos de los nuevos salarios pasan a ser los siguientes:

  • La alcaldesa pasa de 70.236€ a 82.000€ brutos anuales.
  • Los tenientes de alcalde y portavoces de los grupos municipales pasan de 66.724€ a 73.800€ brutos anuales.
  • Los y las concejales con delegación pasan de los 63.212€ a los 69.700€ brutos anuales.

Las organizaciones que secundamos esta nota recibimos esta noticia llenas de estupor, malestar y preocupación. Existen muchos problemas sin resolver en nuestro municipio por falta de presupuesto, muchos de ellos heredados de la legislatura anterior, y el sueldo de nuestros representantes públicos no es ninguno de ellos.

Hoy 4 de mayo a las 18:00 arrancaba la la manifestación en la Plaza Moyua en Bilbao, de apoyo al pueblo trabajador venezolano y de apoyo al gobierno legítimo de Maduro, elegido en las elecciones pasadas.   
Se han denunciado al los golpistas de Guaidó y Leopoldo López como secuaces del imperialismo yanqui.

¡Fuera yanquis de Venezuela! 

¡Fuera imperialismo yanqui de América Latina!

Viva la lucha del pueblo trabajador venezolano contra la intrusión extranjera y la reacción interna, por la independencia nacional de Venezuela. Terminando el recorrido en la Plaza del Teatro Arriaga, con la intervención de Bersolariz.

ÁVILA

Como viene siendo habitual desde hace unos años, el sindicato de CCOO de Ávila viene celebrando el “Mayo de la cultura y el trabajo”, donde se hace un guiño a la cultura y se finaliza con la manifestación del 1º de mayo, convocada junto con UGT

En cuanto a la parte cultural, la obra de teatro seleccionada este año ha sido “1940 MANUSCRITO ENCONTRADO EN EL OLVIDO”, que se pudo ver el pasado 25 de abril.

Respecto a la jornada de reivindicación del 1º de Mayo, unas 500 personas, con muy poca presencia de jóvenes de la provincia, recorrieron las calles céntricas de Ávila en la manifestación del 1º de Mayo convocada por los sindicatos CCOO y UGT, a la que se unieron, al final de la misma, un bloque de unas 20 personas de CGT y CNT. Durante la manifestación se repitieron algunos lemas como “¡Nativa o extranjera, la misma clase obrera!” o “¡Que viva la lucha de la clase obrera!”. El PCE (m-l) también estuvo presente en la manifestación con el reparto de copias de nuestro comunicado del 1º de Mayo.

El día 29 de marzo nos reunimos en Ferrol (Galicia), para llevar a cabo la presentación del libro del camarada Raúl Marco Ráfagas y Retazos de la Historia del PCE (m-l) y del FRAP.

La presentación comenzó con un repaso a la historia de la fundación del Partido y un pequeño homenaje a nuestra camarada Elena Ódena. Acto seguido, se pasó revista a los aspectos más importantes del libro, para terminar con un interesante coloquio en el que se profundizó en varias de las cuestiones planteadas en la presentación, además de abordar diversos temas de interés de la política actual, tanto nacional como internacional, y la respuesta que debemos dar los comunistas.